Profesjonalne usługi dla szpitali​

Audyty personalne, organizacyjne i finansowe Szpitali

Przeprowadzenie audytu działalności operacyjnej Szpitala lub innego podmiotu leczniczego jest szczególnie ważne w sytuacji przygotowywania zmian w organizacji i konieczności szybkiego, a jednocześnie wnikliwego, profesjonalnego zobrazowania bieżącej sytuacji, w której znajduje się Zakład.

Jest to działanie wielowymiarowe, często wymagające współdziałania specjalistów z wielu dziedzin, ale pozwalające w stosunkowo krótkim okresie dostrzec najważniejsze aspekty funkcjonowania podmiotu, nakreślić główne kierunki zmian i obszary konieczne do usprawnienia. Jest to równocześnie dobra forma „bilansu otwarcia” dla właścicieli, bądź osób zarządzających lub pierwszy etap w przypadku konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji.

Prowadzone przez nasz zespół audyty trwały najczęściej od 4 do 12 tygodni w zależności od stopnia szczegółowości poruszanych zagadnień, jak i wielkości samego podmiotu.

 

Chętnie umówimy się na pierwszą bezpłatną konsultację, dobierzemy odpowiednie narzędzia i zweryfikujemy czy taka forma naszej współpracy może przynieść zadowalające rezultaty.

Pozostałe obszary działania