20 lat doświadczenia w branży medycznej

Historia Firmy​

Biuro otworzyłam w 2009r., kiedy wiele szpitali przechodziło trudny proces zmiany formy działalności z SP ZOZ-u na spółki kapitałowe.

Proces taki obnażał wszystkich niedoskonałości systemu i wieloletnie zaniedbania w szpitalach. Czasem wynikały one z niedoinwestowania, ale równie trudnym problemem do pokonania był bałagan organizacyjny i brak wiedzy.

Nierzadko kadra wspomagająca dyrektorów w ich działaniach od lat związana była z tym samym miejscem i pozbawiona odpowiednich szkoleń, nie zauważyła zachodzących zmian, dlatego posługiwała się dawno nieużytecznymi przekonaniami i procedurami.

Zaobserwowałam również, że jako dyrektorzy szpitali mamy problem ze znalezieniem odpowiednich osób, współpracowników, którzy w sytuacji kryzysu mogliby działać z nami na podobnym poziomie rozumienia problemów, a równocześnie poprzeć zaprojektowaną dla szpitala strategię odpowiednimi analizami, raportami i ekspertyzami.

o nas

Kreatywność i Zrozumienie

Lider i Zespół

Wiem jaką wartość stanowi i lider, ale wiem również, że nic nie znaczy jeżeli nie otaczają go odpowiedni ludzie. Na co dzień współpracuję z gronem sprawdzonych specjalistów, jednak nierzadko przy projektowaniu i wdrażaniu złożonych, wielowymiarowych rozwiązań tworzę zespoły dopasowane do konkretnych wymagań projektowych.

Czasem wymagane jest większe zaangażowanie prawników, czasem, księgowych i ekonomistów, czasem trzeba mocno wspomagać się specjalistami IT, a co ważne zespół ten musi efektywnie i elastycznie współpracować z zespołem szpitala aby nie dezorganizować bieżącej działalności operacyjnej.

Między innymi to powoduje, że największą wartością jaką zawsze zostawiam po sobie w szpitalach, z którymi współpracuje jest wyznaczanie liderów i budowanie sprawnych zespołów.

Wdrażanie zmian zmienia nie tylko organizację, ale przede wszystkim ludzi.
A mi pozwala wyruszyć w dalszą drogę, bo wiem, że wdrożone przez mnie projekty i strategie będą realizowane i przyniosą trwałe korzyści.

Niekonwencjonalne rozwiązania

Sprawdzone rozwiązania to dobra baza, ale otaczająca nas rzeczywistość nieustannie się zmienia dlatego zawsze poszukujemy kreatywnych rozwiązań dostosowanych do aktualnej sytuacji.

Koncentracja na celu

Wytyczenie celu, jego prawdziwe zrozumienie i znalezienie uzasadnienia biznesowego to zawsze najważniejszy etap w realizowanych projektach. Skupiamy się na nich, bo wierzymy, ze tylko w ten sposób można osiągać nieprzeciętne rezultaty.

Stały rozwój

Jeżeli zamykamy jeden etap od razu otwiera się kolejny i musisz być na to przygotowany. Ta droga nigdy się nie kończy. Jedyną odpowiedzią może być nieustający proces wzrastania.