Skuteczne rozwiązania
dla Szpitali

Angażujemy się tylko w trudne problemy.

Kilka słów o mnie

W działalność w służbie zdrowia zaangażowana jestem od 20 lat, na różnych płaszczyznach. Przeprowadziłam wiele projektów restrukturyzacyjnych i wdrożyłam wiele programów naprawczych pozwalających na zoptymalizowanie formy prowadzenia działalności operacyjnej szpitala i osiąganych przez niego wyników ekonomicznych.

Moją pracę postrzegam jako nieustanne poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań organizacyjnych, dostosowanych do specyficznych uwarunkowań danego podmiotu, pozwalających osiągnąć mierzalne efekty i otwierających wiele możliwości dalszego rozwoju.
Ogromną satysfakcję odczuwam, kiedy zrealizowany przeze mnie projekt odcisnął trwały ślad w organizacji.

Wiele lat i wiele razy byłam „po drugiej stronie”, dlatego doskonale rozumiem samotność dyrektora i problemy z jakimi musi się codziennie mierzyć.

Wierzę, że każdy kryzys daje okazję do zmiany i znalezienia lepszej drogi do naszych celów.

Joanna Mnich

Dlaczego my?

Dajemy wsparcie na wszystkich etapach współpracy od zdefiniowania problemów, przez przygotowanie odpowiednich raportów, zaimplementowanie rozwiązań w organizacji, aż do ustabilizowania wprowadzonych zmian i weryfikacji wyników.

01

ANALIZA

Tylko właściwie opracowane dane pozwolą na wyciągnięcie prawidłowych wniosków, dlatego wnikliwie weryfikujemy wszystkie informacje otrzymane z różnych działów szpitala.

02

PLAN

Planowanie pozwala na przygotowanie organizacji do nadchodzących zmian, pozwala zobaczyć róże drogi i konsekwencje obrania jednej z nich.

03

WDROŻENIE

Nawet najlepiej zaplanowany projekt nie przyniesie żadnych rezultatów bez jego skutecznego wdrożenia w organizacji.

Poznaj naszą Firmę

Obszary działania

Wdrożenie Zarządzania Projektami

W branży medycznej, gdzie warunki rynkowe i regulacje prawne zmieniają się bardzo dynamicznie właściwe zarządzanie projektami może być elementem decydującym o sukcesie.