Profesjonalne usługi dla szpitali​

Wdrożenie Zarządzania Projektami

Każda organizacja realizuje obecnie wiele różnych projektów i termin ten stał się atrakcyjnym zamiennikiem dla wykonywanych przez nas zadań. Z drugiej strony, często do realizacji złożonych, długofalowych celów, łączących odpowiedzialność i zasoby wielu działów Szpitala, które wymagają usystematyzowanej metody zarządzanie podchodzimy jak do bieżących działań operacyjnych.

Na świecie stosuje się dwie uznane metody zarządzania projektami – wyrosła na gruncie amerykańskich doświadczeń w branży komputerowej PMI i wywodząca się z dużych projektów rządowych w Wielkiej Brytanii metodyka Prince2, która względu hierarchiczną strukturę organizacyjną Szpitali, naszym zdaniem, sprawdza się zdecydowanie lepiej.

Profesjonalne podejście do zarządzania projektami pozwala nie tylko stworzyć tymczasową organizację, nadać odpowiednie uprawnienia członkom zespołu i osiągnąć postawiony cel w wyznaczonym terminie, ale pozwala na każdym etapie kontrolować czy realizowany przez nas projekt ma wciąż swoje uzasadnienie, a osiągnięty finalnie cel przyniesie spodziewane korzyści dla naszej organizacji.
W bardzo złożonych strukturach Szpitala ustrukturyzowane podejście do realizowania projektów i zastosowanie pewnych narzędzi zarządczych jest bardzo pomocne, a w niektórych sytuacjach wydaje się wręcz nieodzowne.

 

Chętnie umówimy się na bezpłatną konsultację, przeanalizujemy portfolio realizowanych obecnie projektów, dobierzemy odpowiednie narzędzia, szkolenia i przeanalizujemy możliwości wdrożenia zarządzania projektami w Szpitalu.

Pozostałe obszary działania